Tarieven en kopieerlicenties

In onze webwinkel worden in principe twee basistarieven aangehouden. Een gedownloade partituur (P) van een lied (met orgel- en/of pianobegeleiding) kost doorgaans € 3,05. Voor enkele grotere muziekwerken, zoals complete missen en (kerst)oratoria, gelden afwijkende tarieven die steeds staan aangegeven.
Een koorzetting (K) van een lied (zonder begeleiding) kost doorgaans € 10,16. In dit bedrag is de auteursrechtelijke toestemming om het werk maximaal dertig keer te kopiëren inbegrepen. Heeft u meer kopieën voor uw koor nodig, dan kunnen de aanvullende kopieën aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is opvraagbaar via: gens@kokboekencentrum.nl.

 

Overname van liederen


Voor het overnemen van liederen en teksten in zelf te vervaardigen liturgieboekjes, parochiebladen of andere uitgaven gelden de gebruikelijke auteursrechtelijke regels. Voor dergelijke overnamen zult u altijd vooraf schriftelijk een aanvraag moeten indienen. Eerst dient u na te gaan – door gebruikmaking van de verantwoording in de desbetreffende uitgave – of het over te nemen lied werkelijk auteursrechtelijk beschermd is bij uitgeverij Gooi en Sticht of misschien elders.
Voor het aanvragen van deze toestemming is een speciaal aanvraagformulier opvraagbaar via: gens@kokboekencentrum.nl.