Auteursrecht

Een gedownload bestand uit de webwinkel van uitgeverij Gooi en Sticht is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Voor dit gedownloade bestand heeft u de auteursrechten betaald. Ga met dit bestand dus zorgvuldig om; geef of stuur het dus niet door aan derden, u overtreedt daarmee de Nederlandse auteurswet.